دسته:عجایب گردشگری

لیست کشورهای بدون فرودگاه در جهان

فرودگاه در همه کشورهای جهان باید وجود داشته باشد تا افرادی که دوست دارند با هواپیما سفر...